..: .. :..

29 mars, 2011

Navnet ditt, alltid etterfulgt av en stillhet.
Tiden etter deg, målt i evighet.
Minnet om deg, fylt av kjærlighet.

Jeg vet, det er patetisk.